Gemensamma projekt för förskolorna

Foto: KreMiMa

Våra förskolor arbetar med gemensamma projekt och processer för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Under några är har vi arbetat med projektet "Bygga Drömvär(l)den" och kommande projekt kommer att gå under benämningen "Vär(l)den av möten".

"Vär(l)den av möten" är en fördjupning och vidareutveckling av "Bygga Drömvär(l)den. 

Bygga Drömvär(l)den

"Bygga Drömvär(l)den" har handlat om barns utforskande av sin omvärld utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det har varit ett starkt värdebaserat projekt som fokuserat på demokrati och människans förmåga att agera i solidaritet med allt levande. Det gäller även det som lever i icke-mänsklig mening som natur, återvinningsmaterial och vetenskapliga fenomen.

Projektet har också tagit upp betydelsen av kreativitet och fantasi, att barnen ska våga drömma och bli en del av det Haninge som växer fram. Andra centrala teman har varit den moderna barndomen och ett lugnare tempo.

En ambition har varit under projektets gång att öka likvärdigheten och kunskapen inom kommunens förskolor.

Senast uppdaterad: 25 maj 2018