Föräldrasamverkan

En pappa , en mamma  och en liten flicka sitter och samtalar med en läkare Foto: Mostphotos

När förskola och hem samarbetar skapar vi de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och lärande. Vårdnadshavare och förskola har ett gemensamt ansvar för barnens vistelse i förskolan.

Den största dialogen mellan vårdnadshavare och förskolan sker dagligen, vid lämning och hämtning. I övrigt samverkar vi genom dessa forum:

Lärplattformen Unikum

Här får du som har barn i Haninge kommuns förskolor information om ditt barns utveckling och lärande samt aktuella händelser och förändringar.

Utvecklingssamtal – här får du veta mer om ditt barns utveckling

Du blir inbjuden till ditt barns utvecklingssamtal en gång per år. Syftet är att informera om ditt barns lärande och utveckling. På utvecklingssamtalet får du och pedagogen också möjlighet att diskutera hur ni tillsammans kan fortsätta stödja ditt barns utveckling och lärande.

Föräldramöte – här får du veta mer om ditt barns vistelse i förskolan

En gång per år bjuder förskolan in till föräldramöte. Syftet är att du som vårdnadshavare ska få kunskap om aktuella frågor, arbetsuppgifter och projekt som ditt barn arbetar med i förskolan. Syftet är också att visa hur du kan bidra till ditt barns lärande och utveckling, samt att föra ett samtal kring förskolans uppdrag och mål.

Skolenkäten – här kan du framföra dina synpunkter

Varje förskola ger årligen ut skolenkäten till vårdnadshavare. I skolenkäten får du möjlighet att framföra synpunkter på verksamheten. Resultaten publiceras på haninge.se och används för att utveckla och förbättra verksamheten.

Webben

På förskolans webbplats får du information om förskolan. På haninge.se får du information om Haninge kommuns styrning och uppföljning av de kommunala förskolornas arbete.

Senast uppdaterad: 25 maj 2018