Rudan Center

Stenkonstverk på Kremima. Stenkonstverk på Kremima. Foto: Kremima

Kan regnsmatter eller höstlövsprassel förvandlas till musik? Kan en liten bit mossa bli ett fantastiskt konstverk med hjälp av digital teknik? Och vad händer när vi gör naturen digital?

Rudan Center är en kreativ plats med Haninges barn i fokus. 

Barnateljén

Till barnateljén kommer förskolebarn tillsammans med sina pedagoger för en stund av lärande, utveckling och kreativitet. Här får barnen skapa och utforska naturen med hjälp av all möjlig digital teknik som webbkameror, projektorer, mikroskop, surfplattor och datorer.

KreMiMa – Kreativa Miljöer & Material

Till KreMiMa kommer förskolepedagoger för att inspireras och hämta material till det kreativa skapandet på förskolorna. Materialet är till stor del restmaterial från företag som KreMiMa bedömer kunna fylla sitt syfte i skapandet på förskolorna. Kremima har också en stor utbildningslokal där vår centrala ateljerista och centrala pedagogista håller utbildningar för förskolepedagoger.

Senast uppdaterad: 25 maj 2018