Våra avdelningar

Barn i ateljén. Barn i ateljén. Foto: Claudia Fried

Gladan har fyra avdelningar. Två för de yngre barnen och två för de lite äldre.

Bläckfisken och Krabban

Avdelningarna Bläckfisken och Krabban är för de yngre barnen som är mellan 1–3 år. Där är miljöer och material anpassat för de yngre barnens utforskande, intressen och behov.

Delfinen och Sjöstjärnan

På avdelningarna Delfinen och Sjöstjärnan går de äldre barnen som är ca 3–5 år. Avdelningarna är utformade efter barnens intressen och gruppens gemensamma projket.

Förskolan har en fin och varierad gård med många möjligheter för både skapande och naturupptäckter. Vi vistas mycket utomhus där det finns stora möjligheter för lek och utforsaknde för både stora och små.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2021