Organisation och ledning

Lekande barn på gården. Lekande barn på gården. Foto: Mostphotos

Förskolan Gladan är en av sex förskolor i Vendelsö Östra förskoleområde.

På våra förskolor arbetar vi i arbetslag, bestående av förskollärare och barnskötare. Det finns fyra avdelningar på Gladan, två avdelningar med barn mellan 3–5 år och två avdelningar med barn mellan 1–3 år.

Hos oss är det vikltigt att all personal känner sig delaktiga och lika viktiga oavsett yrkeskategori. Förskolläraren har dock ett särskilt ansvar för det pedagogiska innehållet och ska leda och fördela arbetet på sin avdelning. Men det är hela arbetslaget som tillsammans bygger upp kvaliten på avdelningen och förskolan.

Senast uppdaterad: 7 november 2019